Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych itp.

11 stycznia 2022 roku została podpisana umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i  sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie przyznał Miastu i Gminie Serock dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dotacja w wysokości do 6 406,00 zł stanowi ponad 60 % kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 40% w kwocie 3 844,00 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Serock. W ramach zadania planowana jest utylizacja około 13 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka o owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z  usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w  2021 r. zostaną poinformowane o dalszej procedurze postępowania ze zgłoszonymi odpadami, po wyłonieniu firmy realizującej przedmiotowe zadanie.

  • rolnicze odpady foliowe

wstecz