Rotator zdjęć

Główna treść strony Warianty tras

Warianty tras

Poniżej przedstawiamy materiały do pobrania (proponowane warianty tras linii kolejowej). Pamiętajmy, że charakter zaproponowanych tras jest wstępny. Konsultacje społeczne mają za zadanie poznać Państwa opinie, które będą niezbędne w dalszej pracy nad projektem i posłużą jego zoptymailizowaniu.

Aby otworzyć pliki .kmz (pliki z wariantami tras) przy pomocy przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Goolge Chrome, Microsoft Edge) należy:

  1. W pierwszej kolejności pobrać załączone pliki z rozszerzeniem .kmz na swój komputer.
  2. Wejść na adres https://www.google.pl/intl/pl/earth/ i wybrać „Otwórz Google Earth” (z lewej strony ekranu).
  3. Następnie wybrać „Projekty” na pasku po lewej stronie ekranu. Po rozwinięciu menu wybrać „Otwórz” a następnie „Importuj plik KML z komputera” i wybrać jeden z plików w formacie .kmz

Wariant różowy

  • wariant różowy
  • wariant różowy cz.1
  • wariant różowy cz.2
  • wariant różowy cz.3
  • wariant różowy cz.4
  • wariant różowy cz.5

Wariant W2A jako propozycja do dalszych prac projektowych

W trakcie prac nad studium, zaproponowana została modyfikacja wariantu rekomendowanego (W2), który jako W2A znalazł się w końcowym tekście Studium przekazanego do PKP PLK. Modyfikacja wariantu uwzględnia postulaty zgłoszone przez samorządy w trakcie prac nad studium i jest propozycją gmin, do dalszych prac projektowych.

  • [LK28] Trasowanie_W2A-1