Rotator zdjęć

Główna treść strony KOLEJ ZEGRZE-PRZASNYSZ

Kolej Zegrze-Przasnysz

Inicjatywa budowy Kolei Północnego Mazowsza skupiła się wokół wytyczenia nowego szlaku kolejowego, który w praktyce będzie wydłużeniem odbudowywanej obecnie linii kolejowej nr 28 do Przasnysza. Pomysł zrodził się pod koniec 2019 roku w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków w ramach programu Kolej +, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, a także w oparciu o „Masterplan dla Warszawskiego Węzła Kolejowego”, opracowany przez tę spółkę, gdzie pierwszy raz dostrzeżono potrzebę budowy takiego szlaku kolejowego, wskazując okres realizacji po roku 2029.

Kolej Północnego Mazowsza to inicjatywa, która zintegrowała 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza, pod wspólnym celem jakim jest usprawnienie komunikacji w naszym regionie, a tym samym poprawa jakości życia jego mieszkańców, czyli nas wszystkich. Projekt ma szansę stać się przełomowym z punktu widzenia naszych potrzeb, stąd ogromne zainteresowanie ze strony wszystkich potencjalnych samorządowych beneficjentów nowej infrastruktury. 

Inicjatywa serockiego samorządu zyskała przychylność samorządów Północnego Mazowsza, szczególnie Pułtuska i Przasnysza. Podczas kolejnych spotkań włodarze wspólnie zastanawiali się, jakie szanse realizacji może mieć ów projekt oraz w jaki sposób połączyć siły, aby złożenie wniosku do programu stało się realne. Nie bez obaw dyskutowano także od samego początku o kwestiach finansowych. Pewne było, że jeśli projekt przejdzie do drugiego etapu, to nawet zjednoczone w zawiązanym stowarzyszeniu samorządy mogą nie udźwignąć ciężaru finansowania koniecznego do przygotowania w II etapie studium planistyczno-prognostycznego. 

Zainteresowanie tematem Marszałka Województwa Mazowieckiego zaowocowało istotnym wsparciem finansowym przedsięwzięcia w II etapie, do którego zakwalifikował się projekt, czyli przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Samorząd Województwa Mazowieckiego pokrył 60% kosztów przygotowania studium. Pozostałe środki pochodzą z budżetu samorządów zaangażowanych w proces realizacji tego połączenia. Istotną dla beneficjentów informacją był fakt, że jeśli projekt pozytywnie przejdzie II etap rekrutacji w programie „Kolej+” i zostanie do niego zakwalifikowany, samorządy mogą liczyć na zwrot 85% kosztów poniesionych na przygotowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego. Otwarta pozostaje kwestia wykorzystania środków unijnych, na pokrycie wkładu własnego samorządów do projektu.

Umowa na opracowanie studium została podpisana 30 marca 2021 roku. Wykonawcą studium jest konsorcjum firmy Metroprojekt Sp. z o.o. ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Krajowy, 00-043 Warszawa. Zadanie opiewa na kwotę 1.131.600,00 zł.

Idea Kolei Północnego Mazowsza jest odpowiedzią na coraz trudniejszą komunikację z Warszawą, który to problem dotyka w zasadzie wszystkich mieszkańców gminy w codziennych dojazdach do pracy czy w innych kwestiach. Przyrastającej w ogromnym tempie ilości zabudowy m.in. w Serocku i okolicach oraz wzrastającej ilości pojazdów nie odpowiada tempo i możliwości budowy infrastruktury drogowej. Coraz trudniej jest wytyczać nowe trasy drogowe bez ingerencji w zabudowę czy tereny zielone. Infrastruktura kolejowa daje zupełnie nowe możliwości jeśli chodzi o transport pasażerski. Przewidując przyszłe wyzwania, podjęliśmy trudny temat, który ma wyjść naprzeciw problemom rysującym się przed kolejnymi pokoleniami - w mniejszym stopniu już dziś przez część społeczeństwa odczuwalnym.

Na tej podstronie znajdziecie Państwo wszystkie informacje, związane z Koleją Północnego Mazowsza. Zachęcamy do jej odwiedzania i udostępniania treści. 

  • kolej