Rotator zdjęć

Główna treść strony Tablice dla ruchu pieszego i kołowego

Informacja dla pieszych

Tablica kierunkowa montowana do słupa jest znakiem, który pomaga pieszym i rowerzystom swobodnie poruszać się po mieście i gminie. Występuje w jednym wymiarze wysokości tj. 200 mm i długość 950 mm. Znajdują się tu informacje o ważnych miejscach docelowych, transporcie miejskim, szlakach tras tematycznych, miejscach sakralnych czy innych zabytkach. Zintegrowane tabliczki na tym nośniku promują miejsca Serocka i pokazują faktyczny czas przejścia lub przejazdu do danego, wybranego miejsca. Podanie odległości w minutach daje lepsze zrozumienie dystansu i pozwala lepiej zaplanować podróż do danego punktu. Kolorystyka tablic kierunkowych nawiązuje do SIM.

  • tablice kierunkowe
  • wizualizacja tabliczek kierunkowych

Tablice z informacją dla kierujących muszą być dostosowane do wybranej lokalizacji i dopasowane do zastanej sytuacji. Projekt musi uwzględniać pozostałe tablice drogowe umieszczone w najbliższym sąsiedztwie. Tablice te montowane są do słupów. Dodatkową informację dla osób przybywających do gminy stanowi „witacz” oznajmiający, że miasto i gmina są otwarte i przyjazne odwiedzającym. 

  • wizualizacja witacza