Rotator zdjęć

Główna treść strony System Informacji Miejskiej

Porządkujemy informacyjną przestrzeń gminy

Od bieżącego roku, w ramach porządkowania informacji w przestrzeni publicznej Miasto i Gmina Serock posługiwać się będzie Systemem Informacji Miejskiej. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 17 marca 2021 roku. System Informacji Miejskiej, to jednolity system oznaczeń i nośników ułatwiających poruszanie się i orientację w gminie oraz ułatwiający dostęp do informacji o niej. SIM wpływa nie tylko na wizerunek i estetykę miejsc ale także podnosi  komfort przebywania w gminie i korzystania z jej atrakcji.

Dlaczego SIM?
Na terenie Miasta i Gminy Serock nie obowiązywał do tej pory jednolity pod względem wizualnym oraz konstrukcyjno-architektonicznym system informacji miejskiej. Konsekwencją tego jest funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wielu różnorodnych pod względem graficznym i konstrukcyjnym nośników informacyjnych. Wdrożenie SIM spowoduje zastosowanie rozwiązań ujednolicających poszczególne elementy zgodnie z przyjętymi założeniami. Takie ujednolicenie stanie się znakiem rozpoznawczym gminy, charakterystycznym dla jej obszaru. Nowe wzornictwo elementów informacyjnych wpłynie również na czytelność przekazu, łatwość odnajdowania drogi oraz podniesienie bezpieczeństwa publicznego. W efekcie wszystko to wpłynie na budowę pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Serock oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Jak powstawał SIM dla Miasta i Gminy Serock?
Decydując się na stworzenie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock, we współpracy z firmą Brand Me Up, dokonaliśmy oceny stanu nośników informacji obecnie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej gminy. Wzięliśmy pod uwagę aktualne trendy w tworzeniu systemów informacji miejskiej i określiliśmy kierunek oczekiwanych zmian w naszej gminie. W efekcie wszystkie tablice adresowe, tablice z nazwami ulic, drogowskazy, mapy, informacje na przystankach, jednostkach organizacyjnych i innych obiektach użyteczności publicznej zyskają nowy, spójny wygląd

Opis SIM
W założeniach SIM zostały wyróżnione obszary tematyczne w zakresie funkcjonowania miasta i gminy: historia, natura, mieszkańcy i życie codzienne, turystyka, biznes i inwestycje, sport i rekreacja, kultura. Każdy z obszarów ma również swoją kolorystykę. W ramach poszczególnych obszarów realizowana będzie komunikacja z wykorzystaniem projektów nośników informacji. 

Dodatkowo opracowanie SIM dla Miasta i Gminy Serock wzbogacono o dwa elementy. Pierwszym z nich jest znak marki Serock dedykowany Systemowi Informacji Miejskiej, który wzmacnia i czyni spójnym przekaz plastyczny poszczególnych nośników informacji. Drugim - hasło promocyjne gminy „Na szlaku możliwości” – wskazujące na potencjał miejsca. 

Jakie elementy wchodzą w skład Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock?
System Informacji Miejskiej
wyznacza jedynie kierunek plastyczno-konstrukcyjno-architektoniczny. Ostateczne wzory poszczególnych elementów systemu powstaną w ramach prac nad projektami wykonawczymi uwzględniającymi i łączącymi wszystkie aspekty: plastyczno-architektoniczne i konstrukcyjno-technologiczne.

Serocki SIM, w założeniach i planach przewiduje rozszerzenie o elementy uzupełniające, m.in. meble miejskie, które stanowić będą wizualne dopełnienie systemu, nadając przestrzeni publicznej jednolity, uporządkowany i spójny charakter.

Założenia projektowe i architektoniczne serockiego SIM-u, obok części analitycznej i rekomendacji architektonicznych, zostały ujęte w Księdze Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock, która jest produktem indywidualnie wypracowanym dla Serocka i jemu dedykowanym. 

Wdrażanie SIM
Wdrażanie SIM nie zamknie się w konkretnym terminie, to zadanie na wiele lat. Pierwszym krokiem jego realizacji w przestrzeni miejskiej będzie wykorzystanie elementów SIMu na przykładzie plaży miejskiej, zamieszczenie tablic z nazwami ulic w miejscowości Wierzbica oraz oznakowanie budynków przy ul. Kościuszki w Serocku. Jednocześnie będziemy zachęcać mieszkańców gminy, aby w oznakowaniu swoich nieruchomości wykorzystali wzory tablic ujętych w Systemie Informacji Miejskiej. W tym celu udostępniliśmy na stronie wytyczne odnośnie wyglądu tabliczek porządkowych, które będzie można wykonać między innymi w firmach poligraficznych znajdujących się na terenie gminy.

Mieszkańcy ambasadorami marki
Przygotowany system Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock jest czytelny, przyjazny i otwarty dla mieszkańców oraz gości odwiedzających gminę Serock. Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo te rozwiązania pozytywnie i poczujecie się ambasadorami marki Serock.

 

 

  • SIM prezentacja