Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - konsultacje

Przedstawiamy aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2026, którego obowiązek opracowania co najmniej raz na 15 lat oraz aktualizacji co najmniej raz na 3 lata wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

Zgodnie z analizami wykonanymi na potrzeby ww. projektu, w kolejnych latach przewiduje się:

  • wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych spowodowany zwiększeniem liczby ludności oraz wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wśród odbiorców przemysłowych, spowodowany wzrostem liczby podmiotów gospodarczych. Zużycie energii elektrycznej będzie równoważone przez stosowanie nowoczesnych energooszczędnych technologii,
  • spadek zapotrzebowania na ciepło, spowodowany prowadzeniem na terenie miasta i gminy Serock termomodernizacji budynków, 
  • wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny spowodowany rozbudową sieci gazowej na terenie miasta i gminy Serock.

Działania, które będą wspierające dla gminy to m.in.  inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. pieców przestarzałych, niskosprawnych kotłowni węglowych na rzecz zwiększonego wykorzystania źródeł ekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna), wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących paliwa lokalne jak energia wiatru oraz energia słoneczna, a także wprowadzenie lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna. Dokument analizuje także możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie gminy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu oraz do składania uwag pisemnie w Urzędzie Miasta i Gminy Serock lub elektronicznie na adres: umg@serock.pl do 7.12.2021 r.

wstecz