Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową dotacji Nr 2595/21/OZ/DA z dnia 31.08.2021 roku, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2021 r.” udzielił Gminie Serock dotacji w wysokości 27.974,40 zł.

  • Logotyp WFOŚiGW

wstecz