Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Możliwość dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance pod sprzedaż kwiatów i zniczy

Informujemy, że istnieje możliwość dzierżawy terenu przy cmentarzem parafialnym
w Skubiance w okresie od 25.10.2021 r. do 24.11.2021 r.

Wszystkie osoby zainteresowane dzierżawą w ww. terminie prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 08.10.2021 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.

 W dniu 15.10.2021 r. o godzinie 12:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

wstecz