Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

e-budownictwo

Urząd Miasta i Gminy Serock bierze udział w nowym projekcie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanegom realizowanym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W ramach projektu uruchomiona zostanie oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków niezbędnych w procesie budowlanym.

Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl służy inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji jedynie w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny, ekologiczny, ułatwi pracę nie tylko inwestorom, architektom, inżynierom, ale także urzędnikom.

Link do serwisu e-budownictwo dostępny jest na stronie internetowej UMiG w zakładce “Dla Mieszkańca” oraz ‘’Dla inwestora”.

wstecz