Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych do końca 2021 r. Prosimy zwrócić uwagę na wskazane terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych, ZSEiE - zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - kompletnego! oraz tekstyliów.

Mając świadomość, że pozbycie się starych, nieużywanych ubrań niejednokrotnie przysparza Państwu trudności, pilotażowo organizujemy odbiór odzieży i tekstyliów sprzed posesji. Wystawiane przez Państwa worki (w które zaopatrujecie się Państwo we własnym zakresie, nie narzucamy kolorystyki) muszą być opisane
np. „ODZIEŻ” lub „TEKSTYLIA”.

Przypominamy ponownie, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników
i otwarcie altan śmietnikowych DO GODZINY 7 RANO. Reklamacje z adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane i - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - należy je przetrzymać na posesji do kolejnego terminu odbioru.

Jednocześnie informujemy, że w skład niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie wchodzą odpady pobudowlane czy remontowe. Niestety, otrzymujemy sygnały, że w pojemnikach na odpady zmieszane wrzucane są kawałki płyt kartonowo-gipsowych czy potłuczone płytki. Pojemniki lub worki, w których będą znajdowały się tego typu odpady nie będą od Państwa odbierane. Odpady te, z drobnych remontów należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku,  ul. Nasielska 21. Punkt PSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 7.00-15.00.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej aplikacji mobilnej na telefon EcoHarmonogram. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności.

Prosimy także o dopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości tablicą z numerem porządkowym - brak oznakowania znacząco utrudnia realizację usługi odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych bądź posiadających już adres swojej posesji zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywania jej w należytym stanie.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl

wstecz