Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Inwestycyjny rok 2022

Dobiega końca kolejny „pandemiczny” rok. Gdy go rozpoczynaliśmy z niemałym pakietem inwestycji do zrealizowania, mieliśmy ogromną nadzieję, że najgorsze już za nami, że powoli zmierzamy do stabilizacji na rynku budowlanym, która jest nieodzownym elementem efektywnego planowania działań w tej dziedzinie. I rzeczywiście – początek roku był dobrą zapowiedzią kolejnych miesięcy. Rozpoczęte inwestycje realizowane były zgodnie z planem, bez większych komplikacji, a pierwsze ogłoszone przetargi przyniosły sporo atrakcyjnych cenowo ofert. Szybko jednak okazało się, że to przysłowiowa „cisza przed burzą”. Postępowania wszczęte wczesną wiosną często nie kończyły się wyborem wykonawcy – czy to ze względu na zbyt wysokie ceny, czy wręcz przez brak zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców (budowa chodnika w Jadwisinie wzdłuż ul. Szaniawskiego, czy remont kuchni i stołówki w SP w Serocku – oba zadania w pierwszych przetargach nie przyniosły rozstrzygnięcia), a założenia realizacyjne zamówień udzielonych w pierwszej połowie roku (rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, remont kuchni i stołówki w SP w Serocku rozstrzygnięty dopiero w drugim postępowaniu) zostały szybko zweryfikowane przez - jak się okazało - bardzo niepewną rzeczywistość.

Dotkliwym faktem okazał się ogromny wzrost cen materiałów budowlanych, który dokonał się w przeciągu kilku miesięcy, a jakby  tego było mało – dostępność materiałów znacząco spadła. Oba te czynniki sprawiły, że kluczowe z naszego punktu widzenia zadania inwestycyjne w obu obiektach oświatowych stały się praktycznie niemożliwe do zrealizowania w założonym terminie i budżecie. Rozbudowa ZS-P w Woli Kiełpińskiej nadal trwa i wciąż napotykamy na trudności realizacyjne. Prace w SP w Serocku ostatecznie udało się zakończyć.

Z podobnymi trudnościami mierzyliśmy się w tym roku w przypadku większości przedsięwzięć – również na etapie projektowania. Tu wiosenna trzecia fala covid a później jesienna – czwarta – nie pozostały bez znaczenia dla terminowości zadań.  Podsumowując jednak rok inwestycyjny trzeba przyznać, że większość zadań udało się zrealizować z powodzeniem.

W kontekście niezwykle ambitnego planu inwestycji na przyszły rok, z niekrytym niepokojem spoglądamy w nadchodzące miesiące. Cokolwiek by się jednak nie działo – spróbujemy odnaleźć się w tej rzeczywistości i stanąć na wysokości zadania tak, aby nie zawieźć Państwa oczekiwań.

wstecz