Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2022 rok

22 grudnia 2021 r., podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2022 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.


Prezentacja budżetu na 2022 rok - TUTAJ.

Relację z sesji mogą Państwo obejrzeć - TUTAJ. 

wstecz