Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Nasielskiej

W październiku zakończono budowę Stacji Uzdatniania Wody w Serocku przy ul. Nasielskiej 21A. Zadanie to rozpoczęto formalnie w roku 2015 wykonując dokumentację projektową. Następnie po uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń w styczniu 2019 roku  rozpoczęto fizycznie wykonanie inwestycji. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została firma FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość robót  zrealizowanych w  ramach inwestycji wyniosła 8 075 238,99 zł.

W efekcie przeprowadzonych działań budowlanych zostały zlikwidowane dwie studnie głębinowe, rozebrane zostały stare budynki i budowle. Na pozyskanym w ten sposób terenie odwiercono dwie nowe studnie głębinowe o wydajności 73 m3/h każda, powstał budynek technologiczny stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami technologicznymi. To tu przeprowadzone są procesy oczyszczania i uzdatniania wody, mającej trafić do mieszkańców.  Wybudowano duży dwukomorowy zbiornik wody czystej, dzięki któremu wydajność stacji w godzinach największego zapotrzebowania dobowego osiąga nawet 140 m3/h, trzykomorowy odstojnik popłuczyn oraz neutralizator ścieków z chlorowni. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji uzdatniania wody powstał budynek techniczno-administracyjny Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego wraz z wyposażeniem. Oprócz tego uporządkowano i na nowo zagospodarowano teren wraz z budową nowoczesnej dyżurki.

Wybudowana stacja uzdatniania wody zapewni mieszkańcom Serocka dostawę wody o odpowiedniej jakości oraz w dostatecznej ilości.

Na realizację zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne  w kwocie 2 596 388,00 zł. w ramach Programu Priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe - Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przyznana kwota finansowego wsparcia stanowi pożyczkę umarzalną w wysokości 30% wypłaconej kwoty, po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy.

 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku
 • Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku

wstecz