Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

W kierunku atrakcyjnych cenowo mieszkań na wynajem

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku nieruchomości, co szczególnie mocno obserwujemy na przykładzie naszej gminy, stopniowo pogłębia sytuację, w której wiele osób nie jest w stanie pozwolić sobie na zakup własnej nieruchomości. Widząc te zagrożenia i dostrzegając szansę na zaoferowanie  produktu dotychczas niedostępnego na lokalnym rynku, gmina podejmuje starania w celu rozwoju rynku mieszkalnictwa opartego na modelu czynszowym, zakładającym możliwość uzyskania dopłat do czynszu.

Jest to specyficzny model budownictwa, który w różnych częściach kraju funkcjonuje od wielu lat, w zbliżonej formule, w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (tzw. TBS-ów). Produkt ów -  mieszkania na wynajem, jest atrakcyjny szczególnie z perspektywy osób, których dochody nie pozwalają na osiągnięcie zdolności kredytowej, ale jednocześnie pozwalają poradzić sobie ze zobowiązaniami czynszowymi, co często dotyczy młodych rodzin rozpoczynających samodzielne życie, bardzo potrzebujących własnego miejsca do zamieszkania.

W tym celu, 5 listopada, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, Burmistrz Artur Borkowski podpisał porozumienie tworzące ramy przyszłej współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, instytucją rządową koordynującą rozwój tej formy mieszkalnictwa. KZN aktywnie stymuluje ten proces poprzez tworzenie wspólnie z samorządami tzw. Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIMów), podmiotów odpowiedzialnych za realizację przyszłych inwestycji mieszkaniowych na terenach gmin, będących członkami danego SIMu. Zawarte porozumienie ukierunkowane jest na ocenę możliwości rozwoju tej formy budownictwa w naszej gminie i nie rozpoczyna jeszcze procesu inwestycyjnego. Badane będą również potencjalne lokalizacje, w których możliwa byłaby realizacja przyszłych inwestycji mieszkaniowych.

Członkostwo gminy w SIMie daje szansę na uzyskanie jednorazowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w wysokości do 3 mln zł, a także wsparcie rządowe dla planowanych przyszłych inwestycji mieszkaniowych, dzięki czemu przedsięwzięcia te w możliwie niewielkim stopniu obciążałyby budżet gminy.

Na zorganizowanej w tej sprawie konferencji w serockim ratuszu podobne porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisali również przedstawiciele gmin: Wieliszew, Nasielsk, Maków Mazowiecki, Łochów, Wyszków, Sokołów Podlaski i Ostrów Mazowiecka. Przed samorządami teraz pogłębione prace analityczne ukierunkowane na ocenę własnych potrzeb i możliwości co do rozwoju tej formy mieszkalnictwa na własnym terenie. Spodziewamy się dalszych decyzji, w tym najważniejszej o uruchomieniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, w najbliższym czasie.

  • WV2A9385
  • WV2A9410
  • WV2A9463
  • WV2A9450

wstecz