Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Nowe informacje w sprawie planowanej drogi ekspresowej S50

6 października otrzymaliśmy kolejne pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczące aktualnego stanu inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S50, której przebieg planowany jest również przez teren naszej gminy. Z pisma dowiadujemy się, że:

- w sierpniu br. opublikowano projekt Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku), którego załącznik nr 1 wymienia inwestycje planowane do zrealizowania na sieci dróg krajowych, wśród których znajduje się między innymi Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, Dyrekcja przewiduje, że program zostanie przyjęty w zaproponowanej formie,

- w pierwszej kolejności (być może już pod koniec bieżącego roku) zostaną uruchomione postępowania przetargowe na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, dla zachodniego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (przebieg przez teren gminy Serock zaliczany jest do odcinka wschodniego/północnego trasy);

- GDDKiA zapewnia, że dla odcinka północnego i wschodniego nie zapadły decyzje o realizacji trasy wg jednego ze wstępnie przedstawionych wariantów, przedstawione propozycję będą natomiast aktualizowane i będą poszukiwane rozwiązania racjonalnie godzące rozwiązania wszystkich zainteresowanych. Dyrekcja wprost wskazuje gotowość do pracy zmierzającej do zaproponowania nowego wariantu, który będzie próbą pogodzenia w jak najlepszym stopniu oczekiwań społecznych, środowiskowych i komunikacyjnych.

Przesłane pismo dowodzi, że kwestia potencjalnego przebiegu drogi ekspresowej również w terenie gminy Serock pozostaje otwarta. Z uznaniem przyjmujemy deklarowaną gotowość do pracy nad nowym wariantem trasy, uwzględniającym wartości i interesy, które również z perspektywy naszej, zostały pominięte w pierwotnych rozwiązaniach. Postrzegamy ten ruch jako szansę dla naszego samorządu, dla przedstawienia własnych racji w procesie planowania przebiegu trasy i z uwagą będziemy przyglądać się dalszej aktywności GDDKiA w tej sprawie.

wstecz