Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Szczepienia przeciwko grypie

SPZOZ w Serocku jako realizator Rządowego Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2021/2022, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r., realizuje nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko grypie dla poniższych grup:

  • seniorzy 75+
  • pracownicy podmiotów leczniczych, aptek, punktów aptecznych, inspekcji farmaceutycznej,
  • osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej lub zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
  • pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów medycyny paliatywnej, rezydenci domów pomocy społecznej,
  • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • pracownicy służb mundurowych.

Osoby z ww. grup zainteresowane szczepieniem w naszej przychodni prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00 pod numerami telefonów:  22 782 66 00,  22 782 66 01 wew. 0.

 

  • autor: SPZOZ

wstecz