Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

W trosce o poprawę jakości powietrza Miasto i Gmina Serock rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Inwentaryzacja będzie prowadzona do 9 listopada 2021 r. przez wyłonione w przetargu konsorcjum firm Market Research World Anna Sójka oraz firmę Justyna Kowalska Inspekt. Ankieterzy, którzy od 10 października 2021 r., pukać będą do drzwi mieszkańców gminy Serock, wyposażeni zostaną w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami drogą telefoniczną lub innymi kanałami ICT.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika (ekspozytor z urną) z napisem INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH W GMINIE SEROCK, który znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21 (w holu głównym). Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie pod adresem www.zrodlaciepla.serock.pl lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii (22) 230 21 07.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu drogą elektroniczną na adres: smog@mrw.org.pl lub telefoniczną: (22) 230 21 07.

Zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Obowiązek wykonania inwentaryzacji wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Prowadzona aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła nie jest tożsama z obowiązkiem złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, czego można dokonać za pomocą formularza internetowego: https://zone.gunb.gov.pl/

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku ze źródłem ciepła uruchomionym przed 1 lipca 2021r. ma 12 miesięcy na dopełnienie tego obowiązku. W przypadku systemów grzewczych, które po raz pierwszy zostały uruchomione po 1 lipca br. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu ich wymiany.

  • Inwentaryzacja zródeł ciepła
  • logotyp Mazowsze

wstecz