Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego

19 sierpnia 2021r., w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpili:

-  Agnieszka Nasiadka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Serocku,
-  Edyta Węgłowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
-  Magdalena Przybysz - nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
-  Sylwia Syrokomska - nauczyciel pedagog specjalny/psycholog z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
-  Anna Pawlak - nauczyciel plastyki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Egzamin przeprowadziła Komisja, w skład której weszli: przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, eksperci specjalności adekwatnej do specjalności egzaminowanego nauczyciela oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do rozwoju zawodowego nauczyciela oraz podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych.

26 sierpnia nauczyciele, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy!

  • awanse zawodowe nauczycieli
  • awanse zawodowe nauczycieli
  • awanse zawodowe nauczycieli
  • awanse zawodowe nauczycieli
  • awanse zawodowe nauczycieli
  • awanse zawodowe nauczycieli

wstecz