Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Wsparcie z budżetu Mazowsza dla jednostek OSP

Trudno nie docenić roli, jaką w społeczeństwach lokalnych pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Aby mogły działać sprawnie i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, potrzebują między innymi sprawnego sprzętu i wyposażenia. Od lat mazowieckie jednostki OSP doposażane są ze środków województwa mazowieckiego, a gminne ochotnicze straże otrzymują także wsparcie między innymi ze strony Miasta i Gminy Serock oraz szeregu instytucji i podmiotów.  

10 sierpnia Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, przy kontrasygnacie skarbnika, Moniki Ordak, podpisali umowę na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, który trafi do OSP w Gąsiorowie. Kwota dofinansowania wyniesie 80.000 zł. Wcześniej, w lipcu, podpisano umowy, w wyniku których samorząd województwa mazowieckiego wesprze kwotą 80.000 zł zakup podobnego samochodu z przeznaczeniem dla jednostki w Serocku oraz kwotą 100.000 zł zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który trafi do jednostki w Woli Kiełpińskiej.

Dodatkowo 20.000 zł z budżetu Mazowsza przeznaczone zostanie na remont remizy w Woli Kiełpińskiej.

  • podpisanie umowy na zakup samochodów dla OSP

wstecz