Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Wyzwania energetyczne

30 czerwca w Jadwisinie odbyło się seminarium Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, której Miasto i Gmina Serock od kwietnia b.r. jest członkiem. Tematem seminarium było Zrównoważone zarządzania miastem i energią jako odpowiedź na nowe wyzwania klimatyczno-energetyczne. W seminarium uczestniczył zastępca burmistrza Marek Bąbolski, który jako gospodarz otworzył spotkanie  oraz przywitał uczestników. Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty, w trakcie których Jakub Szymański – kierownik referatu gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i rozwoju opowiedział o spółdzielni energetycznej Słoneczny Serock, jako przykładzie pozyskania tańszej energii elektrycznej z OZE. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites to pozarządowa organizacja non-profit, która od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii, promocji energii odnawialnej, ochrony klimatu, edukacji ekologicznej, wymiany informacji o źródłach finansowania oraz poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów.

Współpraca ze Stowarzyszeniem to odpowiedź na wyzwania zmieniających się uwarunkowań wokół nas. Daje ona szansę wymiany doświadczeń między samorządami, które podejmują różne aktywności w obrębie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, czy innych działań ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

wstecz