Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A.

1 lipca przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku uczestniczyli w spotkaniu koordynacyjnym z przedstawicielami PKP PLK S.A., instytucji odpowiedzialnej za przyszłą realizację planowanej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, której wstępne warianty są obecnie przedmiotem konsultacji.

Tematem rozmów był aktualny stan prac nad Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym. Rozmówcy zwrócili uwagę na potrzebę dalszych prac nad korektą pierwotnie zaproponowanych wariantów oraz kolejnych kroków w procesie konsultacyjnym. Korekta jest w toku.

Na spotkaniu omawiano również możliwe do osiągniecia na nowej linii czasy przejazdu pociągów osobowych między Serockiem, a Warszawą, oraz potencjalną częstotliwość kursowania pociągów w Serock. Wyniki poczynionych analiz i obliczeń prezentujemy poniżej.

  • infografika

wstecz