Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Problemy z terminowym odbiorem odpadów

W odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa uwagi, dotyczące odbioru odpadów komunalnych informujemy, że występujący obecnie problem nieterminowego odbioru odpadów komunalnych związany jest z wprowadzeniem na teren Miasta i Gminy Serock podwykonawcy realizującego część usługi odbioru odpadów za konsorcjum firm MPK PURE HOME Sp. z o.o. oraz RDF Sp. z o.o., w ramach zawartej między tymi podmiotami umowy.

W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpił nagły wzrost liczby zgłaszanych do nas reklamacji. Zapewniamy, że wszystkie są na bieżąco przekazywane firmie realizującej usługę odbioru odpadów. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, firmie naliczane będą kary za opóźnienia w odbiorze z każdego wskazanego przez nas punktu adresowego i każde odstępstwo od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby pomimo zaistniałych opóźnień odpady z terenu naszej gminy zostały w całości jak najszybciej odebrane. Raz jeszcze za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość w tej kwestii.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz