Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Remont kuchni w szkole w Serocku

8 czerwca zostało wszczęte kolejne postępowanie, które ma na celu dokonanie wyboru wykonawcy remontu kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Serocku. Niestety poprzednie postępowanie nie pozwoliło wyłonić firmy, która mogłaby podjąć się prac. Na ogłoszenie odpowiedział tylko jeden oferent, proponując za realizację przedsięwzięcia cenę znacznie wyższą niż planowaliśmy przeznaczyć na ten cel. Bez wątpienia jest to wynikiem braku stabilności rynku materiałów i usług budowlanych i dużych wzrostów cen w tej gałęzi gospodarki na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Chcąc mieć pewność, że proponowany poziom cen odzwierciedla faktyczną wartość planowanych do zrealizowania robót, zdecydowaliśmy się na powtórzenie postępowania. Mamy nadzieję, że tym razem konkurencja będzie większa, co de facto pozwoli urealnić koszty realizacji zadania.

wstecz