Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Samorząd terytorialny został zniesiony przez komunistów w 1950 r. i zastąpiony radami narodowymi. Po przemianie ustrojowej przywrócono go 27 maja 1990 r. odbyły pierwsze wolne wybory do rad gmin i miast. Ich powstanie było początkiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Powstała wówczas gmina Serock a na burmistrza wybrano Sylwestra Sokolnickiego. W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorząd powiatowy i wojewódzki.

Samorząd terytorialny stanowi wspólnotę mieszkańców, których łączy wspólna świadomość, wspólny los i wspólne cele. Samorząd umożliwia społecznościom udział w sprawowaniu władzy bezpośrednio i pośrednio. Tym samym powoduje, że władza zaspokaja bieżące potrzeby mieszkańców, jak również stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego i cywilizacyjnego. Bez samorządu nie byłoby demokratycznej i nowoczesnej Polski.

wstecz