Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Porządkujemy informacyjną przestrzeń gminy

W Serocku pojawiają się zwiastuny Systemu Informacji Miejskiej dedykowanego naszemu miastu i gminie. System wprowadza jednolity pod względem wizualnym i architektonicznym zespół wzorników zaprojektowanych z myślą o serockich nośnikach informacji publicznej. Wprowadzenie jednolitej estetyki tych nośników ułatwi identyfikację informacji gminnych, usprawni poruszanie się w otaczającej nas przestrzeni oraz umożliwi szerszy i łatwiejszy dostęp do informacji o mieście i gminie.

Naszym założeniem było stworzenie przejrzystego i uniwersalnego projektu oznakowania wpisanego w tkankę miasta i gminy w sposób jak najbardziej neutralny. Kierowaliśmy się nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w bardziej rozwiniętych pod tym względem miastach europejskich. Uporządkowanie informacji i zaprojektowanie systemu zgodnie ze współczesnym wzornictwem i designem, stanowi również bardzo ważny element wizerunku miasta czy gminy, który przekłada się na odbiór i promocję regionu -  Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Obecnie w mieście  i gminie  funkcjonują różnego rodzaju nośniki informacyjne (tablice informacyjne, tabliczki kierunkowe, tabliczki z nazwami ulic, wszelkiego rodzaju oznakowania ścieżek, tras i kierunków), którym brakuje spójności wizualnej tak w sferze projektowej, jak i wykonawczej.  Niezwykle ważną kwestią jest również miejscowe, nadmierne nagromadzenie nośników informacyjnych lub ich brak. Nowy System Informacji Miejskiej ma wprowadzić pożądane ujednolicenie pod względem wizualnym oraz wprowadzić porządek w przestrzeni publicznej.

System oznakowania będzie obejmować kilka poziomów informacji:

 • tablice adresowe,
 • tablice z nazwami ulic,
 • tablice kierujące do ważniejszych obiektów użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych,
 • tablice tematyczne odnoszące się do historii oraz różnych atrakcji miasta i gminy  
 • elementy oznakowania turystycznego

Pilotażowe wdrażanie założeń SIM to pierwszy etap porządkowania, zmiany estetyki przestrzeni publicznej  miasta i gminy. Pierwsze projektySIM zostaną wdrożone już wkrótce w obszarze plaży miejskiej, ul. Kościuszki w Serocku oraz w Wierzbicy.

W dalszej kolejności skupimy się na ujednolicaniu i porządkowaniu również małej architektury miejskiej, w skład której wchodzą takie elementy jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci czy barierki krawężnikowe Marek Bąbolski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W projekcie SIM zostały wyróżnione poszczególne obszary tematyczne w zakresie funkcjonowania miasta i gminy, dedykowane dla określonych grup docelowych. Stali mieszkańcy z pewnością docenią obszar i informacje w zakresie życia codziennego, kultury czy biznesu, turystów zaś zainteresuje rekreacja, sport oraz szlaki i ścieżki turystyczno-historyczne czy przyrodnicze. W tym względzie pomocne będą nowoczesne tablice informujące o najważniejszych obiektach, pokazujące uproszczony plan miasta czy proste tablice kierunkowe.

Gmina Serock jest zróżnicowana przestrzennie. Historyczna zabudowa Rynku stanowiącego punkt zbiegu wszystkich traktów komunikacyjnych sąsiaduje z nieco nowszą architekturą centrum miasta i jego okolic. Dlatego System Informacji Miejskiej musi być na tyle wszechstronny i jednocześnie uniwersalny, by sprawdził się w zróżnicowanym otoczeniu architektonicznym i krajobrazowym, jak również był odpowiedni dla różnych grup odbiorców (mieszkańców, inwestorów, turystów, gości). W nawiązaniu do tej różnorodności oraz potencjału gminy i miasta Serock powstało nowe hasło, idealnie identyfikujące naszą przestrzeń i zasoby: „Serock - na szlaku możliwości”. A tych możliwości u nas jest bardzo wiele - tak inwestycyjnych, rekreacyjnych jak i turystycznych” Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Dodatkowo dla wzmocnienia w ramach Systemu Identyfikacji Serock powstał nowy znak marki - miasta i gminy. Zostanie on umiejscowiony na wielu zaprojektowanych nośnikach informacji. Znak marki nawiązuje w swojej koncepcji do herbu miejskiego i postaci św. Wojciecha, co stanowi ukłon w kierunku tradycji i historii miasta. W sferze wizualnej projekt wyróżnia nowoczesny design i współczesne liternictwo.

Nowy System Informacji Miejskiej to ważny element infrastruktury, który warunkuje ergonomię i wygodę korzystania z zasobów oraz uroków miasta i gminy. Ma również  bezpośrednie przełożenie na wizerunek i promocję regionu.

Zachęcamy do zajrzenia na podstronę dedykowaną SIM TUTAJ. 

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • nośniki
 • numeryczne
 • ratusz
 • ścieżki
 • tablica historyczna
 • znak marki

wstecz