Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Dotacje na wymianę pieców i budowę oczyszczalni

Już w maju rusza kolejny nabór wniosków na udzielenie dotacji gminnej na wymianę systemów grzewczych oraz na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

W celu umożliwienia skorzystania z dotacji gminnej jak największej liczbie osób oraz dostosowania zapisów regulaminu do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, w ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany do regulaminu, m.in. podwyższoną o 1.000 zł kwotę dotacji dla Wnioskodawców, którzy posiadają Kartę Serocczanina. Należy pamiętać, że ważnym warunkiem uzyskania dotacji gminnej jest wymiana oraz zakup nowego źródła ogrzewania, przydomowej oczyszczalni ścieków dopiero po zawarciu umowy z Miastem i Gminą Serock.

Ponadto przypominamy, że istnieje możliwość łączenia programu gminnego na wymianę źródła ogrzewania z innymi źródłami pozyskania dodatkowych środków np. z rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczególnie mając na uwadze zapisy Uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, już teraz serdecznie Państwa zachęcamy do zaplanowania zmiany źródeł ogrzewania oraz uzyskania dotacji gminnej na wymianę kotłów „bezklasowych”, czyli niespełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Z Uchwałą oraz regulaminem udzielania dotacji można zapoznać się TUTAJ,  bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa stanowisko nr 2, lub telefonicznie pod numerem (22) 782 88 53.

wstecz