Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Przebudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej

15 kwietnia została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, polegających na rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Wykonawcą prac została firma JL Sp. z o.o. z siedzibą w Piątnicy Poduchownej. Wartość robót wynosi: 4 303 480,80 zł brutto.

Projekt przebudowy zakłada utworzenie pięciu nowoczesnych sal  przedszkolnych – każda z bezpośrednim dostępem do łazienki. W ramach rozbudowy powstaną także dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz pomieszczenia magazynowe. W wyniku przebudowy przemodelowana zostanie komunikacja w budynku - część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną, zamkniętą przestrzeń, zupełnie wydzieloną od szkoły. Wpłynie to w znaczny sposób na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych podopiecznych. Taki ruch spowoduje także, że część pomieszczeń, obecnie funkcjonujących jako odziały przedszkolne, zostanie przydzielona szkole. Co istotne - w ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji nowo powstała część zostanie także wyposażona meble w systemie zabudowy stałej a także meble wolnostojące.

Obecnie Wykonawca przystępuje do czynności związanych z organizacją procesu budowlanego i  placu budowy. Najbliższe tygodnie, to czas na opracowanie harmonogramu prac i dostaw materiałów, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Konieczne będzie także wydzielenie stref wyłączonych z korzystania przez osoby niezwiązane z inwestycją, przy zachowaniu bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla użytkowników obiektu.

Z pewnością prowadzenie robót budowlanych w obrębie funkcjonującej szkoły nie będzie zadaniem łatwym i będzie powodowało pewne utrudnienia dla dzieci i ich opiekunów. Postaramy się jednak aby niedogodności były jak najmniej odczuwalne dla wszystkich osób przebywających na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Monika Głębocka-Sulima, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. 

Planuje się, że we wrześniu przyszłego roku dzieci przedszkolne będą mogły już w pełni korzystać z nowego obiektu.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  • przebudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej
  • wizualizacja holu
  • wizualizacja sali
  • wizualizacja sali
  • wizualizacja szatni

wstecz