Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Studium linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

30 marca podpisana została umowa na „Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz". Wykonawcą studium będzie konsorcjum firmy Metroprojekt Sp. z o.o. ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Krajowy, 00-043 Warszawa. Zadanie opiewać będzie na kwotę 1.131.600,00 zł.

Przypominamy: Zamówienie realizuje Miasto i Gmina Serock, jako lider grupy samorządów reprezentujących region północnego Mazowsza przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki na sfinansowanie sporządzenia studium będą pochodziły z budżetu samorządów zaangażowanych w proces realizacji nowego połączenia kolejowego, przy czym największy ciężar w tym zakresie przejmie Samorząd Województwa Mazowieckiego, pokrywając 60% kosztów opracowania studiu. Analizujemy również możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych mogących przyczynić się do zmniejszenia obciążenia finansowego samorządów realizacją zadania. Co warto odnotować, jeśli projekt pozytywnie przejdzie II etap rekrutacji w programie „Kolej+” i zostanie do niego zakwalifikowany, samorządy mogą liczyć na zwrot 85% kosztów poniesionych na przygotowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.

Podpisanie umowy rozpoczyna proces tworzenia dokumentu, którego powstanie zadecyduje o przyszłej możliwości realizacji szlaku. Sporządzenie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego nie tylko pozwoli wytypować potencjalne warianty przebiegu linii, ale również umożliwi kontynuację procesu jej budowy.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz