Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Przychodnia w Zegrzu coraz bliżej

Przychodnia lekarska w Zegrzu nabiera kształtów z każdym dniem. Obecny stan zaawansowania robót budowlanych można ocenić na 90%. Wykonawca zrealizował już wszystkie prace związane z wykonanym okładzin ścian, podłóg i sufitów. Trwają końcowe prace montażowe wentylacji mechanicznej, co wstrzymuje możliwość montażu sufitów modułowych, dla których została już wykonana konstrukcja montażowa.

Zainstalowano już wszystkie urządzenia sanitarne, wymieniono grzejniki oraz elementy instalacji wod-kan. Zainstalowana została też już nowa stolarka okienna i drzwiowa. Czekamy na dostawę mebli oraz pozostałego wyposażenia gabinetów i pomieszczeń sanitarno-socjalnych. Dobiegają również końca prace na zewnątrz lokalu związane z wykonaniem nowej okładziny schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych, co pozwoli wszcząć procedurę oddania lokalu do użytkowania

  • przychodnia
  • przychodnia
  • przychodnia

wstecz