Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Covidowa „Dopłata do czynszu”

Pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy.

Najemcy oraz podnajemcy mieszkań mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymać dopłatę do dodatku mieszkaniowego, tzw. „dopłatę do czynszu”. Nowe przepisy dotyczą najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie przysługuje osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

Powyższe wsparcie przewiduje możliwość ubiegania się o dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki temu wsparciu wyższe dodatki mieszkaniowe przysługiwać będą najemcom, w tym także na rynku komercyjnym. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć 75% czynszu opłacanego przez najemcę oraz nie może być wyższa niż 1500 zł.

Dopłata do czynszu, finansowana z budżetu państwa (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia złożą do 31 marca 2021 r.
Osoby te będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był  o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Ponadto dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dopłaty stanowi różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, przyznanego w oparciu o obowiązujące przepisy, a kwotą dodatku mieszkaniowego, jaka zostałaby przyznana na zasadach ogólnych ustawy. Więcej informacji pod numerem telefonu 22 782-88-35.

 

wstecz