Rotator zdjęć

Główna treść strony Urząd bez obsługi bezpośredniej

Urząd bez obsługi bezpośredniej

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miasta i Gminy w Serocku zawiesza obsługę interesantów w kontakcie bezpośrednim.
W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź załatwienie spraw przez ePUAP.
W sytuacjach wyjątkowych wnioski, pisma itp. należy złożyć w urnie, znajdującej się w przedsionku Urzędu. Odbiór dokumentów w umówionym wcześniej z pracownikiem terminie, możliwy jest osobiście, poprzez podajnik na dokumenty, znajdujący się przy drzwiach Urzędu.

Sprawy z zakresu USC i Ewidencji Ludności:

Informujemy, że do odwołania interesanci będą mogli załatwić osobiście wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji zgonów. Wizyty osobiste w USC umawiamy telefonicznie pod nr telefonu: 22 782 88 32, 22 782 88 52 oraz mailowo usc@serock.pl. Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem środków reżimu sanitarnego i ograniczeniem liczby uczestników uroczystości do minimum.

Powrót do topu strony