Rotator zdjęć

Główna treść strony liczba mieszkańców

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na miasto i gminę (stan na 13.12.2022 r.)

Ogółem: 15 409

Miasto: 4 606

Gmina: 10 803