Rotator zdjęć

Główna treść strony Newsy

Jak przygotować wniosek o wsparcie do urzędu pracy - konsultacje online

konsultacje indywidualne - jak przygotować wniosek do PUP związany z tarczą antykryzysową dla organizacji pozarządowych: dofinansowanie w związku ze spadkiem przychodów na działalności statutowej

Trwają ogłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy nabory na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z tym organizujemy konsultacje grupowe dla organizacji pozarządowych, które planują skorzystać z tej formy wsparcia, a mają pytania dotyczące wypełnienia i złożenia wniosku. Zapraszamy 23 kwietnia we czwartek o godzinie 10.00. Konsultacje odbędą się na platformie ZOOM.

Konsultacje poprowadzi Mirosława Hamera - prawniczka, animatorka, doradczyni biznesowa dla przedsiębiorstw społecznych, która od ponad 10 lat współzarządza Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie organizowane jest przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zainteresowane udziałem w spotkaniu osoby prosimy o wypełnienie formularza online: https://forms.gle/GYsYTjT3nVR7dT8D6

Uwaga! W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia od organizacji z powiatów, w których trwa nabór wniosków - z subregionów żyrardowskiego i warszawsko-wschodniego. Pierwszeństwo mają powiaty wołomiński i grójecki. O terminach kolejnych spotkań będziemy Państwa informować.

Konsultacje odbędą się w ramach projektów „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie” oraz „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko- wschodnim”, współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • autor: http://lowes.boris.org.pl/

wstecz