Rotator zdjęć

Główna treść strony Podatki

Pomoc dla przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna  uległa pogorszeniu
w związku z wystąpieniem  stanu epidemii Covid-19

 

Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 214/XXI/2020 na mocy której przedłużone zostają terminy płatności rat podatku
od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku
.

Uchwała dotyczy przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.).

Treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566

Ponadto, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020 na mocy której opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Telefony kontaktowe: 22 7828 807/809 /830.