Rotator zdjęć

Główna treść strony Wsparcie ze strony serockiego samorządu

Pomoc dla przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna  uległa pogorszeniu
w związku z wystąpieniem  stanu epidemii Covid-19

 

Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 214/XXI/2020 na mocy której przedłużone zostają terminy płatności rat podatku
od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku
.

Uchwała dotyczy przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.).

Treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566

Ponadto, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020 na mocy której opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Telefony kontaktowe: 22 7828 807/809 /830.

Serock #NieChceByśUpadł - grupa na facebooku

Z myślą o lokalnych przedsiębiorcach, którzy w obecnej sytuacji nie mogą świadczyć swoich usług lub robią to w ograniczonym zakresie powstała fejsbukowa grupa: „Wspieramy lokalnych - Serock”.

To także miejsce na dialog z klientami, którzy z niecierpliwością czekają na powrót przedsiębiorstw do pełnej działalności oraz poszukują działających dziś miejsc, aby nabyć potrzebne produkty, zlecić niezbędne prace, zrealizować swoje potrzeby.

Zachęcamy do dołączenia i udostępniania

https://www.facebook.com/groups/211379326967042/?ref=share

 Wsparcie dla firm planujących nowe inwestycje

Jeśli pragniesz rozwijać prowadzoną firmę, masz możliwość skorzystać ze wsparcia, jakie dla serockich przedsiębiorców przygotowała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy i nowych inwestycjach, sprawdź, czy Twój pomysł ma szansę uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku CIT lub PIT. 

Dzięki swojemu położeniu, przedsiębiorcy planujący rozwijać swoją działalność w gminie Serock mogą skorzystać z najwyższego dostępnego dla województwa mazowieckiego wskaźnika wsparcia, który dla micro i małych przedsiębiorstw może osiągnąć nawet 55% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Co warto odnotować, koszty takie poza zakupem technologii czy nakładami budowlanymi, mogą obejmować również nabycie nieruchomości.

Wszystko zaczyna się od rozmowy, dlatego dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy rozwoju swojej firmy, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod adresem info@sse.lodz.pl.

Informacje na temat wsparcia możecie Państwo zdobyć kontaktując się również z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pod adresem: planowanie@serock.pl lub pod nr telefonów:  22 782 88 31; 22 782 88 27.

 Wirtualny rynek Powiatu Legionowskiego

Wirtualny Rynek Powiatu Legionowskiego to miejsce, gdzie lokalni wytwórcy i usługodawcy mogą bezpłatnie zaprezentować mieszkańcom swoją ofertę. Pomagamy przedsiębiorcom dotrzeć do klientów. To inicjatywa Starostwa Powiatowego w Legionowie przy wsparciu gmin powiatu. Zachęcamy do udziału.

Epidemia koronawirusa jest boleśnie odczuwalna przez przedsiębiorców na całym świecie. Także w Polsce usługodawcy, rolnicy i osoby prowadzące własną działalność z dnia na dzień stracili możliwość świadczenia swoich usług i zbytu towarów, tracąc dochody. Wprowadzone ograniczenia są niezbędne, aby zahamować rozprzestrzenianie się epidemii, jednak uniemożliwiają wielu przedsiębiorcom normalne funkcjonowanie, a ich klientów pozbawiają swobodnego dostępu do części usług i towarów. Na szczęście, respektując obowiązujące zakazy, można nadal zaopatrzyć się w świeże, lokalne produkty lub skorzystać z niektórych usług. Dlatego stworzyliśmy to miejsce, aby ułatwić wzajemny kontakt lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców naszego powiatu.

Każdy, kto chce zgłosić swoją ofertę, może przesłać ją:
- mailowo na adres promocja@powiat-legionowski.pl
- za pośrednictwem Facebook'a jako wiadomość do strony Powiat Legionowski.

W wiadomości prosimy podać co Państwo oferujecie, kontakt, sposoby skorzystania z oferty (np: dowóz lub odbiór z określonego miejsca), cennik towarów/usług (jeśli jest), można też załączyć zdjęcie/grafikę oraz podać dodatkowe dane jak np: adres e-mail, adres strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych.