Rotator zdjęć

Główna treść strony Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Informacja dla rodziców lub opiekunów dzieci w wieku do 8 lat

  • Przysługujący wymiar zasiłku opiekuńczego -  60dni /rok plus dodatkowe 14 dni;
  • Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do lat 8;
  • Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego wymagane jest wyłącznie złożenie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na druku udostępnionym przez ZUS. W przypadku pozostałych dni  zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian.  

OŚWIADCZENIE

WAŻNE:
DO PRZYZNANIA DODATKOWYCH 14 DNI ZASIŁKU  NIE JEST WYMAGANE ZWOLNIENIE LEKARSKIE.

2. Informacja dla rodziców i opiekunów dla dzieci powyżej 8 lat

  • Przysługujący wymiar zasiłku opiekuńczego: dzieci w wieku od 8 do 14 lat -60 dni/rok,  dzieci powyżej 14 lat 14 dni/rok
  • Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem powyżej 8 lat;
  • Wysokość  zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania zasiłku opiekuńczego konieczne jest zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk  ZUS Z-15A złożony bezpośrednio do pracodawcy. Formularz jest do pobrania na stronie  ZUS-u.
WAŻNE:
ZWOLNIENIE LEKARSKIE MOŻNA UZYSKAĆ, BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY W PRZYCHODNI, ZA POMOCĄ E-PORADY POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY Z LEKARZEM POZ PLACÓWKI, DO KTÓREJ JEST ZDEKLAROWANE DZIECKO.

Powrót do topu strony