Rotator zdjęć

Główna treść strony Płatności za wodę

Płatności za wodę

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się "koronawirusa" z dniem 13 marca 2020 rok wstrzymuję się do odwołania przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Zakładu. Płatności za dostarczoną wodę można dokonać przelewem na nr rachunku bankowego Zakładu:

BS Legionowo 52 8013 0006 2007 0015 0806 0001.

Jednocześnie od 12 marca 2020 roku zawieszamy do odwołania odczyty wodomierzy i rozliczanie pobranej wody przez inkasentów. Odbiorcy z terenu gminy za ten okres zostaną obciążeni fakturą prognozowaną wysłaną pocztą lub emailem z bazy danych Zakładu

Informuję, że można podawać samodzielnie stan wodomierza w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • poprzez stronę internetową: www.wodociagiserock.pl
  • telefonicznie na nr telefonu 227827358
  • mailowo na jeden z adresów: wod.serock@post.pl lub mgzw@serock.pl
  • wysyłając SMS na nr inkasenta:

z terenu: Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Gąsiorowo, Wierzbica, Serock, Jadwisin, Dębinki, Zegrze - inkasent Pan Krzysztof Zinówko tel. 573 912 152

z terenu: Marynino, Karolino, Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Stanisławowo, Zabłocie, Zalesie Borowe, Guty, Bolesławowo, Wola Kiełpińska, Szadki – inkasent Pan Robert Jędrzejewski tel. 509 252 136

We wszystkich informacjach prosimy o podawanie swojego adresu email.

Powrót do topu strony