Rotator zdjęć

Główna treść strony Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji, w tym także odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że jest on realizowany na bieżąco.

Niemniej jednak w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Wykonawca musiał wprowadzić pewne ograniczenia, co może wpłynąć na sprawność i  terminowość odbioru odpadów.

Priorytetem każdego pracodawcy na dzień dzisiejszy jest utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w realizacji kontaktów a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia w realizacji usługi.

Nie ulega zmianie dotychczasowy tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji, tj. telefonicznie pod numerem
tel. 22 782 88 40 lub mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl

O wszelkich zmianach w systemie odbioru odpadów komunalnych, na bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Powrót do topu strony