Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Reklamacje dot. odbioru odpadów

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz powstałymi w związku z tym utrudnieniami prosimy o przekazywanie reklamacji dot. nieodebranych odpadów komunalnych na numer telefonu 605 404 167 lub na adres e-mail ochronasrodowiska@serock.pl.

Jednocześnie informujemy, że do odwołania zawieszamy oględziny w związku ze składanymi przez Państwa zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew oraz w innych sprawach pozostających w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Za utrudnienia przepraszamy, o wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz