Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Zakup oczyszczaczy powietrza

W dniu 9 lipca 2020 r. została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock, przedmiotem której jest udzielenie Miastu i Gminie Serock pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”. W ramach zadania Miasto i Gmina Serock planuje zakupić 22 profesjonalne oczyszczacze powietrza, które zostaną przekazane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock. Miasto i Gmina Serock od wielu lat aktywnie podejmuje działania na rzecz ochrony powietrza. Zdecydowana większość tych działań skierowana jest do dorosłych mieszkańców gminy. Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza będzie idealnym uzupełnieniem tych działań, przede wszystkim będzie on skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy, czyli do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów "zerówek”.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • logotyp Mazowsze

wstecz