Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Kąpielisko dopuszczone do kąpieli

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 26.06.2020r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli

Zgodnie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody dostarczone przez organizatora, a także wykonane w ramach nadzoru bieżącego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie orzeka o dopuszczeniu do kąpieli :

1. Kąpielisko „Dzika Plaża" w Nieporęcie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 03.06.2020r. — woda przydatna do kąpieli

2. Kąpielisko „Plaża Miejska Serock" zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 22.06.2020 r.

3. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane przy ul. 600-lecia w Wieliszewie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 18.06.2020 r. — woda przydatna do kąpieli

Kąpielisko przy ul. Retmańskiej w Serocku czynne będzie do końca wakacji, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 roku. Organizatorem kąpieliska jak co roku jest Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku, natomiast zarządcą całego terenu, rozumianego potocznie, jako teren plaży w Serocku, od tego roku są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. Począwszy od dnia 27 czerwca nad bezpieczeństwem wszystkich osób korzystających z kąpieliska będą czuwali ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Kąpielisko będzie strzeżone przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 18:00 przez trzech ratowników pogotowia. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż obecnie działamy w innych okolicznościach, które są spowodowane pandemią COVID-19. Prosimy zatem o rozwagę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przypominamy, że:

  1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska;
  2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska;
  3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
  4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania;
  5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
  6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku;
  7. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe;
  8. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą się Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska.

Niestety ze względów bezpieczeństwa nie zostanie uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci. Jednakże, gdy tylko uzyskamy pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej, co do możliwości otwarcia tej atrakcji, zostanie ona udostępniona.

Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock, e-mail:biuro@sis.serock.pl lub telefonicznie: 22 782 73 50.

 

wstecz