Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

II TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP

12 lipca odbędzie się II tura wyborów na Prezydenta RP.

  • Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie

  • Prosimy o zachowanie w lokalach zasad bezpieczeństwa, związanych z transmisją koronawirusa
  • Wszystkie informacje i formularze, dotyczące wyborów znajdują się TUTAJ

  • Przypominamy mieszkańcom Osiedla Zegrze, że w tym roku głosują w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego, ul. Oficerska 3
  • plakat 2 zasady bezpieczeństwa wybory

wstecz