Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Do wydzierżawienia pomieszczenie magazynowe

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że posiada do wydzierżawienia część nieruchomości zabudowanej niemieszkalnym budynkiem parterowym, zlokalizowanej przy Jeziorze Zegrzyńskim, na wysokości gminnej przepompowni ścieków przy ul. Pułku Radio w miejscowości Zegrze.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi część działki nr 111/49 z obrębu Jadwisin (miejsc. Zegrze).

Powierzchnia pod dzierżawę – ok. 330 m2. Powierzchnia budynku  - 162 m2.

Budynek ma służyć jako pomieszczenie magazynowe na zabezpieczenie sprzętu motorowodnego lub wodnego.

Określa się końcowy termin umowy dzierżawy na dzień 31.03.2021 r. bez możliwości jej przedłużenia na zasadach dotychczasowych, ze względu na planowaną rewitalizację przedmiotowego budynku.

Na zgłoszenia osób zainteresowanych wydzierżawieniem obiektu, czekamy do dnia 29 maja 2020 roku.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub drogą mailową, na adres geodezja@serock.pl .

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko, adres, bądź nazwę zainteresowanego;
  • Dane kontaktowe, w szczególności email i numer telefonu;
  • Opis zamierzonego sposobu wykorzystania nieruchomości;
  • Propozycję czynszu dzierżawnego, w ujęciu miesięcznym.

W przypadku większej liczby chętnych, przewidujemy zorganizowanie rokowań w celu wyłonienia dzierżawcy. O dacie i miejsce rokowań powiadomimy osoby, które wyraziły zainteresowanie dzierżawą.

Lokalizacja na mapie zasadniczej: https://linkd.pl/u49u

Dodatkowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać od pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (ul. Rynek 21)
 telefonicznie /22/ 782-88-29, 782-88-31.

 

Mapka terenu

  • do ogłoszenia

wstecz