Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Wynik konkursów ofert na wsparcie zadań publ.

Informacje o wynikach konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock


1. Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock została wybrana oferta przedłożona przez:

Fundacja Pomagamy Bidom z Serocka

Kania Nowa, ul. Sokola 5

05-140 Serock

   Kwota dofinansowania wyniesie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych została wybrana oferta przedłożona przez:

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  1. Warszawska 39B

05-130 Zegrze Południowe

Kwota dofinansowania wyniesie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

Referat Organizacyjno- Prawny

 

                                                                                         

wstecz