2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020- 2023

Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Serocku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie na kadencję 2020-2023.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 28 lutego 2020r.
w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój nr 54  (II piętro).

Wzór karty zgłoszenia oraz wzory niezbędnych oświadczeń są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl  w zakładce Wybory i referenda- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023 oraz w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój 54 (II piętro).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Serocku po terminie ustawowym, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników oraz niezbędne formularze zostały zamieszczone TUTAJ.

 

  • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

wstecz