2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Wojewoda dofinansuje przewozy autobusowe serockiej LKA

W dniu 24 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski podpisał umowę zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, Konstantym Radziwiłłem a Miastem i Gminą Serock na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy w zakresie przewozów autobusowych (Lokalnej Komunikacji Autobusowej) poprzez dopłatę do ceny każdego wozokilometra (1zł/ wozokilometr).
Umowa została zawarta na podstawie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich linii LKA wyniesie 434 777,50 zł.

wstecz