Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Podsumowanie zadań inwestycyjnych

Rok 2020 był rokiem szczególnym - trudnym, stawiającym przed nami nowe wyzwania, których pewnie nikt nie mógł się spodziewać. Podobnie sytuacja wyglądała w obszarze inwestycji gminnych. Nasze styczniowe założenia pod koniec marca, po wybuchu pierwszej fali epidemii,  wydawały się być niemożliwe do  zrealizowania. Wtedy uznaliśmy, że jedyny możliwy scenariusz, to zaniechanie rozpoczęcia nowych zadań i skupienie się na sfinalizowaniu tylko tych na realizację, których umowy podpisaliśmy jeszcze przed pandemią, np. budowa kanalizacji w ul. Wiosennej w Wierzbicy i w ul. Królewskiej w Jadwisinie, budowa oświetleń drogowych na terenie gminy, budowa stacji uzdatniania wody w Serocku i kilka innych. Obawialiśmy się wtedy, czy uda się skończyć te roboty w zaplanowanych terminach. W kwietniu stanęliśmy przed kolejnym dylematem - czy remont łącznika w Szkole Podstawowej w Serocku, adaptujący tę część obiektu na 4 oddziały zerówkowe, który był planowany na wakacje, jest możliwy do zrealizowania w okresie pandemii? Czy ryzykować rozpoczęcie takiego przedsięwzięcia w tak niepewnym okresie przy dość krótkim czasie przeznaczonym na realizację (zakładaliśmy, że we wrześniu dzieci wrócą do szkoły)? 

Podjęliśmy ryzyko i zawarliśmy umowę na przeprowadzenie prac budowlanych. Jak się później okazało - mimo odczuwalnych skutków pierwszej fali pandemii - zadanie udało się zrealizować w terminie. Od września dzieci korzystają z „nowych” sal zerówkowych. Po podpisaniu tej umowy, dość nieśmiało ogłaszane były następne postępowania, wszystko pod bacznym okiem Pani Skarbnik, która monitorowała na bieżąco stan finansów Gminy. I tak w następnej kolejności uruchomiliśmy przetarg na budowę wodociągu w miejscowościach Karolino i Marynino, budowę kanalizacji w ul. Pogodnej w Stasim Lesie i następne inwestycje oświetlenia drogowego.

Pod koniec wakacji pojawiła się informacja o uruchomieniu rządowego programu wsparcia inwestycji lokalnych. We wrześniu Gmina otrzymała niewiele ponad 2,3 mln zł. Dzięki temu wsparciu została podjęta decyzja o realizacji zadań zaplanowanych  w budżecie a do tej pory nierealizowanych z uwagi na niepewną sytuację finansową oraz następnych prac, których wcześniej na ten rok w ogóle nie planowaliśmy. Skutkiem tego było zawarcie umów m.in. na budowę ulic: Poprzecznej w Borowej Górze,  Arciechowskiej w m. Cupel, K. Wielkiego i Słowackiego  w Serocku oraz budowę terenów rekreacyjnych w miejscowościach Dębe i Wierzbica.

Ten szczególny czas sprawił, że dotychczas funkcjonujące schematy działań, standardy postępowań i utarte ścieżki okazały się być niemożliwe do zastosowania. Dlatego musieliśmy szybko nauczyć się realizować zadania inwestycyjne w zmienionych, trudniejszych okolicznościach i wypracować sposoby na radzenie sobie z tymi warunkami. Jednak mimo wielu trudności, których przysporzył nam lockdown i liczne ograniczenia ogromną większość założeń  inwestycyjnych poczynionych na początku roku udało się zrealizować a dzięki środkom zewnętrznym udało się wykonać nawet zadania planowane na kolejne lata - Monika Głębocka-Sulima, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz