Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Karta Serocczanina - zachęcamy do składania wniosków

„Karta Serocczanina”, to program przewidziany dla mieszkańców gminy Serock, którzy rozliczają swój podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy.

W ramach programu wydawana jest mieszkańcom w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku „Karta Serocczanina”, która uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla mieszkańców gminy przez samorząd, jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzona Karta ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz lokalnego transportu zbiorowego.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na okres 2 lat. Mogą ją uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć rodzice/ opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania „Karty Serocczanina”.

Aby otrzymać „Kartę Serocczanina” należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odpowiedni wniosek (z aktualną fotografią) wraz z oświadczeniem, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego (PIT) za rok, w którym składany jest wniosek o wydanie karty jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania w gminie Serock.

Każdy posiadacz „Karty Serocczanina” może liczyć na pewne korzyści z jej posiadania:

  • darmowa komunikacja lokalna,
  • rabaty udzielane przez Partnerów Programu „Karta Serocczanina”,
  • promocyjne bilety na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock.

Bez wątpienia największą wartością „Karty Serocczanina” są bezpłatne przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową. Profity z posiadania Karty będą jednak wzrastać wraz z dołączeniem do akcji kolejnych partnerów. Obecnie w Programie uczestniczy 14 Partnerów oferujących różnorodny zakres usług a wydanych kart na dzień 28 października 2020 roku jest 2645.

Zachęcamy do przystąpienia do programu.

Więcej informacji na stronie www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina oraz w Referacie Spraw Obywatelskich ( 22 782 88 52 lub 22 782 88 32).

Więcej o karcie TUTAJ.

  • karta Serocczanina

wstecz