Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacji w rejonie ulicy Stokrotki w Serocku. We wrześniu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę z firmą Szczepan Mielczarczyk Firma Usługowo – Handlowa INSTAL - BUD z siedzibą Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka. Wykonawca w ramach zawartej umowy wybuduje przepompownię ścieków, kanał o średnicy 200 mm o długości 451 m. Ponadto wykona 30 przyłączy do granicy działki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy z Gminą do pierwszej studzienki na działce licząc od kanału głównego. Wartość umowy to 1 494 450,00 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 31.08.2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że zakończyły się już roboty montażowe przy budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Wiosennej w Wierzbicy

- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w Jadwisinie

- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Stasim Lesie

- sieci wodociągowej w drodze powiatowej 1807W na odcinku od ulicy Nasielskiej do ulicy Cedrowej oraz w części ulicy Cedrowej w Maryninie.

Ponadto informujemy, że trwają prace przy budowie stacji uzdatnia wody wraz z budynkiem administracyjnym przy ulicy Nasielskiej w Serocku. W chwili obecnej wykonywana jest elewacja zewnętrzna budynku. Wewnątrz budynku, w części administracyjnej wykonywane są instalacje wewnętrzne, a w części technologicznej  wkrótce rozpocznie się montaż technologii. Zakończenie robót nastąpi w 2021 roku.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz