Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Spotkanie "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi"

W dniu 9.10.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu legionowskiego związane z racjonalizacją gospodarki odpadami komunalnymi.

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła wiele zmian. Do najważniejszych z nich – w obliczu stale wzrastających cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – należy zaliczyć szczególnie niepokojące nowe cele dotyczące recyklingu odpadów komunalnych, zniesienie regionalizacji, uwolnienie niektórych frakcji spod właściwości instalacji komunalnych – dawniej RIPOKów, ustanowienie maksymalnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych, dobrowolność przystąpienia do systemu komunalnego nieruchomości niezamieszkałych czy obowiązkowe zwolnienie z części opłat za kompostowanie przydomowe. To właśnie z tego powodu, zauważając potrzebę zmian systemowych, Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprosił do szerszej rozmowy o potrzebach i możliwych scenariuszach rozwiązań w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi samorządowców z terenu powiatu legionowskiego.

W spotkaniu uczestniczył także Pan dr inż. Piotr Manczarski Kierownik, Zespołu Gospodarki Odpadami, KOiKŚ, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, będący głosem doradczym w dyskusji, której efektem - choć z pewnością nie natychmiastowym - będzie usprawnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

  • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...
  • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...
  • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...
  • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...

wstecz